Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

onomatopeiczna
jedno pytanie: czy to, co teraz robię ze swoim życiem sprawia, że czuję się szczęśliwa? 

May 23 2015

onomatopeiczna
4120 cde2
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia

April 25 2015

onomatopeiczna
trochę czuję się tak, jakbym rozpadała się na milion małych kawałków i tylko kolejny papieros sprawi, że jeszcze przez chwilę będę się trzymać w całości.

April 17 2015

onomatopeiczna
6242 e311 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk

April 08 2015

onomatopeiczna
fuck this shit.
chcę już po prostu wiosnę.

February 19 2015

onomatopeiczna
4199 84c1 390

February 14 2015

onomatopeiczna
Reposted frombluuu bluuu viamadda madda
2144 9f5f 390
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viamadda madda
onomatopeiczna
6487 8d81 390
Reposted frommhsa mhsa viamadda madda
onomatopeiczna
8988 880e 390
onomatopeiczna
0749 b542 390
Reposted fromcurly-hair curly-hair viamadda madda
onomatopeiczna
2420 2c9b 390
Reposted fromsiseniorita siseniorita viamadda madda

February 13 2015

onomatopeiczna
Cholernie brakuje mi motywacji. Do wszystkiego. Nie widzę sensu, nie czuję potrzeby. Są takie chwile, w których coś we mnie uderza i krzyczy: teraz dasz radę, weź się za siebie, bo kto, jeśli nie ty? A chwilę później ten sam głos pyta: a tak w ogóle, to po co to robisz? I to jest najlepszy moment żeby odpuścić, poddać się, tak po prostu, bez jakichkolwiek pytań, bez pragnień, których nigdy nie było. Więc odpuszczam i po raz kolejny przegrywam.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa

February 09 2015

onomatopeiczna
“ Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę? ”

tak. butelkę zimnego piwa i papierosa. :)
— this is me. :)
Reposted fromdangerous-true dangerous-true
onomatopeiczna
życie byłoby łatwiejsze gdybym nie miała tak najebane w głowie. 

January 21 2015

onomatopeiczna
4650 32cf 390
Reposted fromsiseniorita siseniorita viatworcze tworcze
onomatopeiczna
Czasem spotykamy kogoś i potem chcemy go spotykać codziennie.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viatworcze tworcze
onomatopeiczna
1320 7ea9 390
Reposted fromMySadStory MySadStory
onomatopeiczna
2034 af43 390
Reposted fromkatsiu katsiu

January 10 2015

onomatopeiczna
Reposted fromlillitaz lillitaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl